• Home
  • /
  • CZ
  • /
  • Triglavský národní park

Triglavský národní park

Julské Alpy jsou nejvyšší vysokohorská skupina ve Slovinsku s nejvyšším slovinským vrcholem Triglav (2864 m), který se vyzdvihuje v jejím srdci. Většinu povrchu Julských Alp pokrývá Triglavský národní park, jedna třetina zasahuje do Itálie. Jméno Julské Alpy vychází ze jména města Čedad, které v antických dobách mělo jméno Forum Iulii. Úředně je území národního parku rozdělono do 7 obcí, uvnitř území leží 25 obcí, spravuje ho Veřejná instituce TNP.

První myšlenku o národním parku podal již v roce 1908 prof. Anton Belar (o parku nad Komarčo), která byla pak zrealizována v roce 1924. V roce 1981 se park rozšířil na dnešní územní velikost 83.807 ha, která se dělí na střední část (55.332 ha) a okolní část (28.475 ha). Účelem TNP je chránit největší přírodní hodnoty národního a mezinárodního významu, starat se o kulturní krajinu a chránit kulturní dědictví, zajišťovat možnosti pro život trvale osídlených oblastí v parku a jeho rozvoj, usměrňovat návštěvníky k soužití s přírodou a tím jim vytvořit nejlepší možnosti pro rekreaci.

Back to Top